KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.) Migros Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Migros” olarak anılacaktır.) ile Migros tarafından yönetilmekte olan “www.İYİ GELECEK ELÇİLERİ.com” adresli internet sitesine (ve bu site ile ilgili Mobil Uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalara) (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) üye olan “Kullanıcı” arasında Platformun bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından online başvuru formunun doldurulup onaylanması anında düzenlenmiştir. 

2. Tanımlar:

2.1. İşbu Sözleşmede yer alan;

İYİ GELECEK ELÇİLERİ/PLATFORM: Mobil uygulama, web sitesi veya Üye İşyerleri üzerinden online başvuru formunu doldurmak suretiyle üye olan Kullanıcılara, Migros tarafından Platform dahilinde sağlanan ayrıcalıkları, indirimleri, puan kazanımını, kampanyaları, ödülleri, çekilişleri, duyuruları ve Migros tarafından işletilen mağazalarda satılan ürünlerle ilgili içerikleri vb.ni belli koşulların gerçekleşmesi halinde sunan ve Migros tarafından yönetilen “www.İYİ GELECEK ELÇİLERİ.com” adresli web sitesini/mobil uygulamayı,

İYİ GELECEK ELÇİLERİ KULLANIM KOŞULLARI : Platform’a üye olan tüm Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu ve Kullanıcı tarafından kabul edilen Platform Kullanım Koşullarını,

KULLANICI: İşbu Sözleşme ile İyi Gelecek Elçileri Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle Platform’a üye olan kadın gerçek kişiyi,

HEDEFLER: Platform tarafından belirlenen ve Kullanıcıların Platform kapsamında gerçekleştirdikleri eylemleri,

MPUAN: Kullanıcıların Platform üzerinde gerçekleştirdikleri hedefler sonucunda ve/veya Platform tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,

MONEY: Migros’un geliştirdiği Money Club Programı üyelerinin, kampanya ve uygulamalarda belirli koşulları yerine getirdiklerinde kazandıkları puan birimini,

ÖDÜL KİTAPÇIĞI: Kullanıcılar’ın gerçekleştirdiği hedefler sonucu kazandıkları MPUANları karşılığında elde edebilecekleri ödüllerin yer aldığı kataloğu,

ÜYELİK SEVİYESİ : Kullanıcıların Platform üzerinde gerçekleştirdikleri Hedefler neticesinde sahip oldukları seviyeleri,

HİZMET : Migros’un içinde bulundukları Üyelik Seviyesi’ne göre Kullanıcılara sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, finansal faydaların (Money, indirim, hediye, ikram, vb.) ve/veya deneyimsel faydaların (ürün deneyimi, tanıtımlar, lansmanlari vb.) bütününü,

MOBİL UYGULAMA: Kullanıcıların, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.) Platform uygulamasını, Migros mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, İYİ GELECEK ELÇİLERİ’nin mobil platformunu,

WEB SİTESİ: Migros A.Ş.’ye ait mağazaların, restoranların, ürünlerin, hizmetlerin, etkinliklerin, kampanyaların ve diğer bildirimlerin yayınlanacağı, İYİ GELECEK ELÇİLERİ’nin web sitesini,

KİŞİSEL VERİ: Platforma üye olmak amacıyla ve/veya üyeliğin devamı süresince, Kullanıcı’dan alınan ve/veya alınacak ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, çocuk sayısı, çocuk doğum tarihleri, Kullanıcının konum verisi ve gezinme bilgileri gibi kişisel bilgilerini,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İŞ ORTAĞI : Platform içinde hedef veya kampanya düzenleyen ve/veya ödüller, hizmet/hizmetler veya ürün/ürünleri teşhir edilen kurum, kuruluş, firma, gerçek kişi,…vs.’yi,

ÜYE İŞYERİ : Migros’un Türkiye sınırları içerisinde işletmekte olduğu ve işleteceği, Cash&Carry hariç diğer formatlardaki Migros ve Macrocenter mağazaları ile mesafeli satış yapan www.sanalmarket.com.tr e-ticaret sitesini,

İLETİŞİM KANALLARI: Platform Mobil Uygulaması, Platform Web Sitesi, Migros Genel Müdürlüğü, Üye İşyerlerini, , E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon, Kiosk, Offline ve online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını,

ifade etmektedir.

2.2. İşbu sözleşmede yer alan “MPUAN” ve “Ödül Kitapçığı” sözcükleri, Migros’un Platform’da yapacağı geliştirmeler ve değişiklikler neticesinde her zaman farklı sözcükler ile değiştirilebilir. Değiştirilmiş sözcükler ilke olarak yine yukarıda belirtilen “MPUAN” ve “Ödül Kitapçığı” anlamını taşımaya ve o şekilde anlaşılmaya devam eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

İşbu Sözleşmenin konusu Kullanıcıya Platform dahilinde sunulacak hizmetlerden yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülükleridir.

4. Platform üyeliği:

4.1. Kullanıcılar, Platform web sitesi, Mobil Uygulaması ve/veya Üye İşyerleri’nde bulunan online başvuru formlarını eksiksiz doldurarak, işbu sözleşme hükümlerini, Platform Kullanım Koşulları ile İletişim İzin Talebini kabul ederek Platforma üye olacaktır. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz.

4.2. Kullanıcı Platforma üye olurken reşit olduğunu ve Platform tarafından sunulan/sunulacak hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Platforma üye olabilmek için kendisine ait cep telefonu, e-posta adresi, nüfus müdürlüğünde kayıtlı ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet ve üye gezinme bilgileri, Money Club Kart numarası gibi kişisel verileri ile üyelik işlemleri sırasında cep telefonuna gelecek aktivasyon kodunu doğru ve eksiksiz bir şekilde girmekle yükümlüdür. Money Club Kart sahibi olmayan Kullanıcı adayları, Platform tarafından Money Club Kart başvuru sayfasına yönlendirilecek ve öncelikle Money Club Kart sahibi olmaları sağlanacaktır.

4.4. Kullanıcı, üyelik işlemleri sırasında cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, Platforma üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Platform’un ve/veya Migros’un sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

4.6. Kullanıcı’nın üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile Platform’un uğrayacağı her türlü zarar için Kullanıcı’ya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı vardır. Platform’un bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. 


4.8. Platforma üyelik kişiye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

4.9. Platforma üyelik kaydı ücretsiz olup, mobil uygulama dahil olmak üzere Platformun kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden ise Kullanıcı sorumludur. Platform tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.

4.10. Üyeliği hangi nedenle olursa olsun Kullanıcı tarafından ve/veya Platform tarafından iptal edilen Kullanıcı, yeniden üye olduğu takdirde, iptal edilen üyelik hesabına erişim sağlayamayacak ve yeni üyeliği farklı bir hesap üzerinden devam edecektir.

5. HİZMETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

5.1. Kullanıcı’ların, Platforma üye olarak Hizmetlerden yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına Platform Uygulamasını yükleyerek işbu Sözleşmeyi, Platform Kullanıcı Koşullarını, İletişim İzin Talebini ve ilgili yerlerde yer alan koşulları kabul etmelerinin yanı sıra, Migros tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya uygulama üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini uygulamaya girmeleri ya da Migros mağazalarında göstermeleri / belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak Platform Uygulamasının ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, Kullanıcının cihazından Platform uygulamasını kaldırması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda (Kullanıcı, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır), Platform Uygulama kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.

5.2. Kullanıcı, Platformda belirtilen Hedefleri gerçekleştirerek Mpuan kazanacaktır.

5.3.

5.4. MPUAN kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre Migros tarafından belirlenmekte olup, farklı hedefler için farklı katsayıda veya miktarda, aynı işlemler için üye bazında farklı Mpuan kazanılabileceği gibi hiç puan kazanımı gerçekleşmeyen hedefler de olabilir.

Kullanıcı, dilerse Mpuan’ları Money’e dönüştürebilecek olup, Mpuanların Money’e hangi koşullarla dönüştürüleceği Migros tarafından belirlenecektir. Mpuanlar, Money’e dönüştükten sonra Money Club Kart Money kullanım şartlarına tabidir.

5.5. Migros, Kullanıcılara MPUAN kazanım koşulları ile ilgili mobil uygulama, e-posta vb.iletişim kanallarından herhangi biri üzerinden bilgi sağlayabilir.

5.6. Kazanılan MPUAN’ın geçerlilik süresi, hedef bazında daha kısa bir süre öngörülmediği ve Kullanıcıya bildirilmediği takdirde, her bir MPUAN kazanımının gerçekleştirildiği tarihi takip eden senenin son takvim günüdür. Bu tarihten sonra geçerliliğini yitiren MPUAN, toplam puan bakiyesinde gösterilmez, kullanılamaz.

5.7. MPUAN kazanımında herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda Platform, Kullanıcı’nın puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Platform, Kullanıcı hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca Kullanıcı, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu MPUAN vb. tüm haklarını kaybedecektir.

5.8. Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanılmış ve geçerliliğini yitirmemiş MPUAN bakiyesi de silinecektir. Kullanıcının tekrar üye kaydı yaratması durumunda, MPUAN bakiyesi iade edilmeyecektir.

5.9. Kullanıcı, hak kazandığı MPUAN’ları, paraya çeviremez, başkasına aktaramaz ve devredemez.

5.10. Kullanıcı, kazanacağı MPUAN ile, Ödül Kitapçığı’nda yer alan çeşitli ödüllerden faydalanabilecektir. Sözkonusu ödüllerden faydalanılmasıyla ilgili şartlar, Ödül Kitapçığı üzerinde yer alacaktır. Ödül Kitapçığı’nda yer alan hediyeler, Migros tarafından her zaman değiştirilebilecek ya da kaldırılabilecektir.

5.11. MPUAN, elektronik para vb. mahiyetinde olmadığı gibi, Migros da para transferleri yapan ödeme kuruluşu veya hizmet kuruluşu değildir.

5.12. Kullanıcı’nın Platform’a giriş yapıp, hedefleri gerçekleştirmesi ve Platform tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için her bir Kullanıcı’nın tek bir kullanıcı adı ve şifresi olacaktır. Platform, kayıtlı kullanıcı adı ve şifre kullanılarak Platform’a giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki Kullanıcı olduğunu varsaymakta olup, yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

5.13. Kullanıcı, Platformda kayıtlı cep telefon hattının başkasına devrine rağmen Platform üzerinde gerekli güncellemelerin yapılmaması nedeniyle o güne kadar edindiği haklar ve Mpuan bakiyesinin kullanılamaz hale geleceğini ve bu halde Platform ve/veya Migros’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı, Platform’un Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Platformun Kullanım Koşullarına, Platformun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, yürürlükteki ve yürürlüğe girecek tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm bu hususları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı, Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, Money Club kartı, v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, Migros’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder. Bu halde Kullanıcı Migros’tan hiçbir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz.

6.3. Kullanıcı, üyelik işlemleri sırasında cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığının, Platformda Kullanıcıya ait birden fazla hesap bulunduğunun tespit edilmesi veya çeşitli teknik imkanlar sayesinde hedeflerin hazır bot vb. yazılımlarla yerine getirilerek Platformun kötüye kullanılması halinde ve/veya Platformun herhangi bir şekilde suistimal edildiğinin Migros tarafından tespit edilmesi halinde, üyeliğinin iptal edilerek üyeliğine ilişkin her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı, Platform’a üye olurken, üyelik sonrası giriş yaparken veyahut Platform dahilindeki hedefleri yerine getirirken kullandıkları sosyal mecra hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcı, kendisine sağlanan/sağlanacak hizmetleri hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemez. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan/sağlanacak hizmet Migros tarafından derhal iptal edilecek ve Migros tarafından Kullanıcının üyeliği derhal askıya alınabilecek ya da feshedilebilecektir.

6.6. Kullanıcı, diğer hesaplarının bulunduğu sosyal mecra web sitelerindeki veya Platform üzerinden geçiş yaparak yönlendikleri mobil uygulama veya diğer web sitelerindeki hesap ve şifre güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu, bu web sitelerin kişisel veri, iletişim izni, gizlilik, güvenlik, Kullanım Koşulları gibi politikalarından ve/veya sair içeriğinden Platform ve/veya Migros’un sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı, gerek Platform dahilindeki Hedefleri gerçekleştirirken genel olarak, gerekse diğer Kullanıcılara karşı taciz ve tehdit edici, ahlak dışı, pornografik öğeler barındıran, terör, ırkçı, şiddet, küfür ve hakaret içeren, siyasi içerikli, tahrik edici, küçük düşürücü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek Mevzuatı ile Uluslararası Anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Kullanıcının, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.9. Kullanıcı, Platform dahilindeki diğer Kullanıcılar’ın bilgisayar sistemlerine zarar verecek program ve link göndermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Kullanıcı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Kullanıcı , Platform dahilinde bulunan fotoğraf, görsel, metin, video klipler, veritabanlarını, katalogları ve listeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform, Migros ve/veya 3. Şahısların üzerinde hak sahibi olduğu hususları kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.12. Kullanıcı Platform üzerinde hiçbir şekilde Platfom ve/veya Migros ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.13. Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü şahıslaradevredemez.


7. PLATFORMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Platform, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, MPUAN ve Ödül Kitapçığı uygulamaları başta olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere önceden bildirmeden, işbu Sözleşmeyi ve Platform Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, Platformu durdurabilir, son verebilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.İYİ GELECEK ELÇİLERİ.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7.2. Platformda Migros tarafından değişiklikler yapılabilir, başka bir ad altında farklı bir modele geçilebilir. Platform değişikliklerinde Kullanıcıdan ayrıca bir onay alınmasına gerek bulunmaksızın değişiklikler Kullanıcı için de uygulanacak, model değişikliklerinde ise, üyelikler Kullanıcıdan ayrıca bir onay alınmasına gerek bulunmaksızın otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

7.3. Platformun kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her Hedef’te farklı olabilir ve değişebilir.

7.4. Platform, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya Kullanıcının üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili Kullanıcıların üyeliklerini iptal edebilir. Böyle bir durumda Platform, ilgili Kullanıcı hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Kullanıcılar sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili Kullanıcılar, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları MPuan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.

7.5. Platform, Kullanıcı’nın sağladığı içerikten sorumlu değildir.

7.6. Migros tarafından Kullanıcıya yapılacak genel ve özel iletiler ile bildirimler, Platformda yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcının cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Platform uygulamasının ileti alımlarına kapalı olması veya Kullanıcının Platform uygulamasını çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

7.7. Platform, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcı bu nedenle Platform ve/veya Migros’tan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, Platform’un Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.8. Migros, Platform’a yapılabilecek teknik ve sanal saldırılar neticesinde Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu bilgilerin üçüncü şahıslarla kullanılmasından sorumlu değildir. 
 7.9. Platform dahilinde sunulan İş Ortakları tarafından sunulan hizmetlerden Migros sorumlu olmayıp, sorumluluk İş Ortak’larına aittir. Bu kapsamda ilgili mevzuattan doğacak taleplerin muhatabı da İş Ortak’larıdır. 

7.10. Migros, Platform dahilindeki Kullanıcılar, İş Ortakları ve/veya üçüncü şahıslar arasında çıkan ihtilaflarda taraf değildir. 

7.11. Kullanıcı ve Migros hukuken bağımsız olup, aralarında işçi - işveren, ortaklık, temsilcilik, bayilik, vb. ilişki bulunmamaktadır.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

8.2. Kullanıcı, Migros çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve/veya e-posta yolu ile her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın herhangi bir ücret ödemeksizin, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda, üyeliği Migros tarafından sona erdirilecektir. Kullanıcı, kazandığı haklarından, İşbu Sözleşme ve Platform Kullanım Koşulları ile Platform’un ilgili yerlerinden belirtilen geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, Kullanıcı’nın üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınıp gerçekleştirilecektir.

(Migros Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 200 40 00 E-posta: destek@İYİ GELECEK ELÇİLERİ.com)

8.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin, Platform Kullanım Koşullarının ve/veya Platformun ilgili yerlerinde bildirilen kurallardan herhangi birini kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi halinde, Platform, işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve derhal feshederek Kullanıcının üyeliğini iptal edecektir.

8.4. Üyeliğin Kullanıcı’nın talebi veya herhangi bir nedenle sona vermesi veya Platform’un herhangi bir nedenle sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan MPUANlar ve Kullanıcı’ya kazandırılan haklar Platform tarafından silinecek tir.

8.5. Kullanıcı’nın vefat etmesi veya fiilen Platform’u kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya Platform’un kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Migros’un Platform’u sonlandırması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecek ve Kullanıcı tarafından kazanılan Mpuan ve varsa diğer haklar silinecektir.

8.6. İşbu Sözleşmenin Platform tarafından tek taraflı feshedilerek Kullanıcının üyeliğinin iptal edilmesi halinde Kullanıcı, Platform ve/veya Migros’tan tazminat, vb. her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. Platform, İyi Gelecek Elçileri ve bu Sözleşmede belirtilen Platform ile ilgili tüm tanım ve uygulamaların mülkiyeti Migros’a ait olup, Platform Migros tarafından işletilmektedir. Bu çerçevede, İyi Gelecek Elçileri ve Platform’un tüm kullanım ve mülkiyet hakkı Migros’a ait olup, Platform içeriği ve Platform ile ilgili kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif hakları ile fikri hak konusu tüm unsurlar ve bunların maddi ve manevi tüm hakları Migros’a aittir.

9.2. Kullanıcı, Platorm’a bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. Platform, söz konusu bilgilerle, Kullanıcı’nın üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir, bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

9.3. Kullanıcı, Platform’dan yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Platform ortamına eklediği, Platform sosyal medya hesaplarına yazılan, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve Migros ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Platform’un bunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Platform’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Kullanıcı, Platform’a eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Platform ve Migros’a devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Kullanıcı, Platform’a ekleyeceği, üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından kendisinin sorumlu olacağını, Platform’un buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Platform’un gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Platform tarafından açıkça izin verilmediği sürece Platform içeriği hiçbir şekilde Kullanıcı veya üçüncü kişilerce kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yüklenemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz. 


10. KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI VE KORUNMASI POLİTİKASI

10.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile birlikte; gerek Platform’a üye olurken, gerekse üyeliğin devamı sırasında Hedef’leri gerçekleştirirken paylaştığı isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet, alışveriş bilgisi gibi kişisel verilerinin ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgisinin, kişisel olmayan bilgilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcıya özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla ve Migros tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, kulüplere üye kaydetmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla yurt içi ve/veya yurt dışındaki Migros tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile yurt içi ve/veya yurt dışındaki İş Ortakları, GSM Operatörleri / Sosyal Paylaşım Siteleri / Kargo şirketleri gibi ifa yardımcıları, üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına ve yurtiçinde ve yurtdışında gerek Migros, gerekse İş Ortakları, GSM Operatörleri / Sosyal Paylaşım Siteleri / Kargo şirketleri gibi ifa yardımcıları, üçüncü şahıslar tarafından işlenmesine açık rıza verir.

10.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle Migros arasındaki hukuki ilişkiye istinaden Migros ile paylaşılan konum verilerinin, Kullanıcıya çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcıya özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine açık rıza vermiştir.

10.3. Kullanıcı, Platform kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, websitesi ve Mobil Uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, Kullanıcı’nın konum verisi; Kullanıcı’ya özel içeriklerin, kampanyaların, Hizmetlerin tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak Platform’a aktarılmakta ve Platform tarafından işlenmektedir. Ayrıca Kullanıcı’nın, Migros tarafından Kullanıcılara sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin Üye İşyerleri ve Migros Money Club’tan Platform’a aktarılması ve işlenmesi zorunludur. Kullanıcı, bu paylaşıma da açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Kullanıcı aksini belirtmedikçe, üyeliği sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinin muhafaza edilmesini, paylaşılmasını, işlenmesini kabul eder. Kullanıcı, veri tabanında kayıtlı bilgileri hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerini düzeltmek ve/veya güncellemek, silmek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Migros Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 200 40 00 ve/veya E-posta: destek@İYİ GELECEK ELÇİLERİ.com kanallarından bildirebilir.

• 10.5. Kullanıcı, Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel verilerin, Platform Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine açıkça rıza göstermektedir. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalmak şartı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahiptir.

10.6. İşbu Sözleşme, Platform Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Kullanıcı tarafından Platform’a üye olurken ve/veya üyeliğin devamında Platform’da gerçekleştirilen işlemler sırasında paylaşılan ve saklanan tüm veriler ile Kullanıcıların tüm kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

• 10.7. Migros Ticaret A.Ş, Migros’a hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

• 10.8. Program kapsamında Kullanıcının internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına gönderilen küçük metin dosyaları) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu formda belirlenen amaçlarla Program ortakları ile paylaşılabilecektir. Kullanıcı, money.com.tr adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilir.

• 10.9. Kullanıcı, Platformdan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya bu Platformdan yararlanmak için oluşturduğu bilgiyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği, formda beyan ettiği bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılabileceği veya diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu konuda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Kullanıcı, program üyeliğinden yararlanmasını sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinin veya ileride devreye alınabilecek kart harici aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur.

• 10.10. Migros’un devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir.

• 10.11. Migros Ticaret A.Ş’nin Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası www.migros.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır. Kullanıcı, daha detaylı bilgi sahibi olmak için buraya başvurabilir.

• 10.12. Migros Ticaret A.Ş. yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Money Club Üyelik ve Rıza Beyan formunda değişiklik yapabilecek olup, Kullanıcı, yapılan değişiklikleri money.com.tr adresinden takip edebilecektir.

10.13. Migros, kümüle (toplu) Kullanıcı bilgilerini, ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde işleyebilir, İş Ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir. Kullanıcı, buna da açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. TAZMİNAT

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylamakla, Migros, Migros yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini, aşağıda belirtilen vb. hallerden kaynaklanması muhtemel iddialardan, zararlardan, kayıplardan, yükümlülüklerden, bedel ve masraflardan (yasal cezalar da dahil olmak üzere) sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

(i) İYİ GELECEK ELÇİLERİ platformunun kullanılması,

(ii) Bu kullanım koşulları şartlarının ihlali,

(iii) Kullanım hakkı sınırlaması, fikri haklar veya özel haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarının ihlali,

(iv) Gönderilerin oluşturulması, gönderilmesi ve/veya takriben düzenlenmesi ile ilgili yasa ve düzenlemelerin ihlali,

(v) Gönderilerden herhangi birinin üçüncü kişilere zarar vermesi iddiası.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK

12.1. Bu Kullanım Koşulları/Site Kuralları ve Kullanıcı Sözleşmesinin bir maddesinin (veya bir maddenin belirli bölümlerinin), herhangi bir Mahkeme kararı ya da dengi bir yargı organı idaresi tarafından geçersiz, uygulanamaz ya da yasa dışı bulunması halinde diğer maddeler geçerliliğini korumaya devam eder.

12.2. Geçersiz, uygulanamaz ya da yasa dışı bir maddenin; geçerli, uygulanabilir ya da yasal olması veya bir kısmının çıkarılması halinde, ilgili tarafların ticari niyetine cevap verecek şekilde Migros Ticaret A.Ş. tarafından yapılan değişimle uygulamaya girer.

13.DEVİR 


Kullanıcı, bu Sözleşme ile Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen ve/veya tamamen devir edemez. Migros ise, Kullanıcının onayına gerek olmaksızın hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kısmen ve/veya tamamen devredebilir. 

14. MÜCBİR SEBEP

Taraflar sözleşmenin imzası anında önceden öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve sözleşmeden doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda muhatabına karşı sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi veya âdemi ifası Sözleşmenin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi yukarıda sayılan mücbir sebep halinin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Yukarıda bahsedilen hallerin 15 günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

15. TEBLİGAT

İş bu Sözleşmeye gore yapılacak olan her türlü ihbar veya diğer bildirimler Kullanıcının üyelik sırasında bildirdiği veya güncellediği e-mail adresi, adresi, telefon numarası vb. iletişim araçlarına yapılacaktır. Kullanıcı, bu bilgileri güncellemediği takdirde mevcut bilgilere yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

16. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbulAnadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, üyelikten itibaren süresiz olarak yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Platforma üye olarak, işbu Sözleşme ile Platform Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve Platform üyeliğine ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tamam
Vazgeç